شمش

View as Grid List
Sort by
Display per page

یک کارتن زغال چینی - فشرده - شمش - 8 کیلو

تهیه شده از خاک اره ، خاک زغال و پوست گردو
92,000 تومان

دو کارتن زغال چینی - فشرده - شمش - 16 کیلو

تهیه شده از خاک اره ، خاک زغال و پوست گردو
168,000 تومان

پنج کارتن زغال چینی - فشرده - شمش - 40 کیلو

تهیه شده از خاک اره ، خاک زغال و پوست گردو
400,000 تومان

ده کارتن زغال چینی - فشرده - شمش - 80 کیلو

تهیه شده از خاک اره ، خاک زغال و پوست گردو
780,000 تومان

بیست کارتن زغال چینی - فشرده - شمش - 160 کیلو

تهیه شده از خاک اره ، خاک زغال و پوست گردو
1,520,000 تومان

چهل کارتن زغال چینی - فشرده - شمش - 320 کیلو

تهیه شده از خاک اره ، خاک زغال و پوست گردو
2,960,000 تومان